RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 10.09.2013 r.
Znak: ZP.271.12.2013

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu, począwszy od sezonu zimowego 2013/2014 do zakończenia sezonu zimowego 2015/2016 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 1. w części I - Andrzeja Kiernię Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty 3 888 480,00 zł,
 2. w części II - Jana Adamczyka Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszówka - cena oferty 200 340,00 zł,
 3. w części III - Jana Adamczyka Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne, Lasek 120, 34-404 Klikuszówka - cena oferty 216 660,00 zł,
 4. w części IV - Ludwika Cyrwusa Usługi Transportowe Usługi Leśne Handel, os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 288 750,00 zł,
 5. w części V - Ludwika Cyrwusa Usługi Transportowe Usługi Leśne Handel, os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 246 684,00 zł

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 5 ofert:

 1. Ludwik Cyrwus Usługi Transportowe Usługi Leśne Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ cena oferty w część III zamówienia – 239 340,00 zł, cena oferty w część IV zamówienia – 288 750,00 zł, cena oferty w część V zamówienia – 246 684,00 zł,
 2. Andrzej Kiernia Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów 208, 34-407 Ciche cena oferty w część I zamówienia – 3 888 480,00 zł,
 3. Jan Adamczyk Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa cena oferty w część II zamówienia – 200 340,00 zł, cena oferty w część III zamówienia – 216 660,00 zł, cena oferty w część V zamówienia – 249 300,00 zł,
 4. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ cena oferty w część I zamówienia – 4 565 784,00 zł,
 5. F.H.U „PAWEŁ” Sp. j. Józef i Anna Kalata ul. Osiedle Nowe 6A, 34-424 Szaflary cena oferty w część I zamówienia – 4 091 565,00 zł.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:

 1. Ludwik Cyrwus Usługi Transportowe Usługi Leśne Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ,
 2. Andrzej Kiernia Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów 208, 34-407 Ciche,
 3. Jan Adamczyk Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa,
 4. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102,34-400 Nowy Targ,
 5. F.H.U „PAWEŁ” Sp. j. Józef i Anna Kalata ul. Osiedle Nowe 6A ,34-424 Szaflary,
 6. tablica ogłoszeń,
 7. www.nowytarg.pl,
 8. a/a

Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE