RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 134

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 2013.07.09
Znak: ZP.271.9.2013

               
Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Krakowskiej do Al. Tysiąclecia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. ul. Szaflarska102, 34-400 Nowy Targ.
 
Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 6 ofert:

 1. Zakład Usług Malarsko – Drogowych A.Sarata J.Sarata spółka jawna, ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz - cena oferty 3 287 566,13 zł,
 2. Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - cena oferty 3 314 582,10 zł,
 3. Katarzyna Skupień Firma Budowlana „Kuros” Suche 102, 34-520 Poronin - cena oferty 3 068 077,15 zł,
 4. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. ul. Szaflarska102, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 3 011 883,29 zł,
 5. Andrzej Kiernia Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty 3 225 573,25 zł,
 6. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelski, Łukaszczyk, spółka jawna” os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary, Zaskale - cena oferty 3 728 165,70 zł 

 
W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.


Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.
 
Otrzymują:
 

 1. Zakład Usług Malarsko – Drogowych A.Sarata J.Sarata spółka jawna, ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz,
 2. Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
 3. Katarzyna Skupień Firma Budowlana „Kuros” Suche 102, 34-520 Poronin,
 4. Andrzej Kiernia Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów 208, 34-407 Ciche,
 5. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelski, Łukaszczyk, spółka jawna os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary, Zaskale,
 6. Tablica ogłoszeń,
 7. www.nowytarg.pl,
 8. a/a


Opracował: Magdalena Kozielec
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE