RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 2013.07.30
Znak: ZP.271.7.2013

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia terenowych obiektów sportowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenowych obiektów Miejskiej Hali Sportowej GORCE w Nowym Targu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MORIS SPORT Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 5 ofert:

 1. MORIS SPORT Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa - cena oferty 3 998 649, 10 zł,
 2. Saltex Europa Sp. z o.o. ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław - cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej 3 859 155,33 zł,
 3. Bronisław Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Piotrowski” ul. Szaflarska 93 C, 34-400 Nowy Targ, - cena oferty 4 184 700,05 zł,
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S. A, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków - cena oferty 4 366 259,82 zł,
 5. Katarzyna Skupień Firma budowlana „Kuros” Suche 102, 34-520 Poronin, - cena oferty 4 192 233,95 zł.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:

 1. Saltex Europa Sp. z o.o., 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 106A,
 2. Bronisław Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Piotrowski” 34-400 Nowy Targ,
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S.A,30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24,
 4. Katarzyna Skupień Firma Budowlana „Kuros” 34-520 Poronin, Suche 102,
 5. tablica ogłoszeń,
 6. www.nowytarg.pl,
 7. a/a

 

Informacja o wyborze wykonawcy - po odwołaniu

Nowy Targ 2013.10.08
Znak: ZP.271.7.2013             

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia terenowych obiektów sportowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenowych obiektów Miejskiej Hali Sportowej GORCE w Nowym Targu”, projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Saltex Europa Sp. z o.o. ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 5 ofert:

 1. MORIS SPORT Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa - cena oferty 3 998 649, 10 zł,
 2. Saltex Europa Sp. z o.o. ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław - cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej 3 859 155,33 zł,
 3. Bronisław Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Piotrowski” ul. Szaflarska 93 C, 34-400 Nowy Targ, - cena oferty 4 184 700,05 zł,
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S. A, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków - cena oferty 4 366 259,82 zł,
 5. Katarzyna Skupień Firma budowlana „Kuros” Suche 102, 34-520 Poronin, - cena oferty 4 192 233,95 zł.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2013r. /sygn. akt KIO 1886/13/ Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Saltex Europa Sp. z o. o. ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław i nakazała zamawiającemu Gminie Miasto Nowy Targ:

 • unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą,
 • nakazał ponowienie czynności oceny ofert i wyboru oferty, z udziałem oferty odwołującego.

Burmistrz Miasta realizując postanowienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonał unieważnienia czynności wykluczenia odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą, dokonał ponownej analizy akt sprawy, ofert oraz ponowił czynności oceny ofert i wyboru oferty, z udziałem oferty odwołującego. W wyniku powyższych działań jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Saltex Europa Sp. z o.o. ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


 

Otrzymują:

 1. MORIS SPORT Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa,
 2. Saltex Europa Sp. z o.o. ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław,
 3. Bronisław Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Piotrowski” ul. Szaflarska 93 C, 34-400 Nowy Targ,
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S. A, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków,
 5. Katarzyna Skupień Firma budowlana „Kuros” Suche 102, 34-520 Poronin,
 6. tablica ogłoszeń,
 7. www.nowytarg.pl,
 8. a/a

Opracował: Magdalena Kozielec
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE