RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowy Targ 2013.05.09
Znak: ZP.271.6.2013

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej, podbudowy, pobocza i odwodnienia drogi ul. Kokoszków Boczna w km 0+095 – 0+895, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r. oraz remont nawierzchni na odcinku km 0+895 – 0+959,5 i chodników na odcinku km 0+095 – 0+390,9 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 7 ofert:

  1. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – cena oferty 642 296,81 zł,
  2. Mota Engil Central Europe S.A. ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków – cena oferty 699 877,51 zł,
  3. Krzysztof Stachoń Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane – cena oferty 758 878,02 zł,
  4. Kazimierz Sobaniak P.U.P.H „DROGBUD” 34-222 Zawoja 1970 – cena oferty 746 510,26 zł,
  5. Andrzej Kiernia Prace Maszynami Budowlanymi Ratułów 208, 34-407 Ciche – cena oferty 713 275,39 zł,
  6. Firma Handlowo – Usługowa „PAWEŁ” sp. j. J i A. Kalata os. Nowe 6A, 34-424 Szaflary – cena oferty 584 885,37 zł,
  7. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ – cena oferty -575 002,74 zł.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05 -800 Pruszków,
2/ Mota Engil Central Europe S. A. ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków,
3/ Krzysztof Stachoń Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” ul. Ustup 23B,
34-500 Zakopane,
4/ Kazimierz Sobaniak P.U.P.H „DROGBUD” 34-222 Zawoja 1970,
5/ Andrzej Kiernia Prace Maszynami Budowlanymi Ratułów 208, 34-407 Ciche,
6/ Firma Handlowo – Usługowa „PAWEŁ” sp. j. J i A. Kalata os. Nowe 6A, 34-424 Szaflary,
7/ tablica ogłoszeń,
8/ www.nowytarg.pl,
9/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE