RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 44

Informacja o wyborze wykonawcy


Znak: GNiPP.I.6840.49.2012
Nowy Targ, dnia 29 maja 2013 roku

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami), zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2013 roku został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony (licytacja)  na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczonej jako działki ewid. nr 13085/106, 13085/108, 13085/96, 13085/98, opisane w księgach wieczystych: NS1T/00037080/6, NS1T/00067148/0 i NS1T/00047305/3 o łącznej pow.: 0,0470 ha, położonej w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej.

Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.

Cena wywoławcza: 110.000,00 zł netto

W wyniku braku zgłoszenia przez uczestnika postąpienia ponad cenę wywoławczą przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nie zostały zaskarżone w wyznaczonym terminie.

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ na okres 7 dni.


Opracował: Magdalena Policha
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE