RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48

Informacja o wyborze wykonawcy


Nasz znak: SP4.270/01/13
Nowy Targ 06.03.2013r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2013 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Papi Serwis Spółka Jawna Bartłomiej Dyka i Andrzej Bachleda Curuś, ul. Kasprowicza 28, 34 - 520 Poronin - cena oferty 223 540,20 zł

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 5 ofert:

  1. POL-OIL-CORPORATION Sp. z o.o. Stanisławowo, 05-180 Pomiechówek; biuro: ul. PasterskalO, 01-976 Warszawa - cena oferty 224 499,60 zł
  2. Bemar Spółka z o.o. 34- 101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2 - cena oferty 224 606,61 zł,
  3. Arge Paliwa Sp. z o.o. ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków - cena oferty 224 499,60 zł,
  4. Orlen Petro Tank Sp. z o.o. 36 - 145 Widełka 869 - cena oferty 225 975,60 zł,
  5. Papi Serwis Spółka Jawna Bartłomiej Dyka i Andrzej Bachleda Curuś, ul. Kasprowicza 28, 34 - 520 Poronin - cena oferty 223 540,20 zł

W załączeniu przesyłam streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nrfaksul8 26 625 22.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE