RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 2013.02.28
Znak: ZP.271.3.2013

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ – związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2013r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Tadeusza Urbana i Pania Agnieszkę Urban prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno Kartograficzne „GEODEZJA” s .c. z siedzibą ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty:

 1. Usługi Geodezyjno Kartograficzne „GEODEZJA” T. Urban, A. Urban s .c. ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz -cena oferty - 48 609,60 zł
 2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN s. c. J. Możdżeń, M. Możdżeń ul. Św. Anny 5, 34-400 Nowy Targ – cena oferty 62 213,40 zł,
 3. Usługi Geodezyjne GeoStrada Magdalena Grojec, Zofia Śmiech s. c. 34-472 Piekielnik 129 C – cena oferty – 65 183,85zł,
 4. Paweł Kalata Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „KALATA” ul. Jana Pawła II 118, 34-425 Biały Dunajec – cena oferty 67 450,00 zł,

W załączeniu przesyłam streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

 

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN J. Możdżeń, M. Możdżeń s. c.
  ul. Św. Anny 5, 34-400 Nowy Targ,
 2. Usługi Geodezyjne GeoStrada Magdalena Grojec, Zofia Śmiech s. c. 34-472 Piekielnik 129 C,
 3. Paweł Kalata Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „KALATA” ul. Jana Pawła II 118, 34-425 Biały Dunajec,
 4. tablica ogłoszeń,
 5. www.nowytarg.pl,
 6. a/a

Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE