RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81

UCHWAŁA NR VIII/79/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie
ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta Nowy Targ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) Rada Miasta w Nowym Targu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się górną granicę opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie Miasta Nowy Targ:
  1) samochody osobowe - 3,00 zł za pierwszą godzinę, 4,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę;
  2) samochody ciężarowe - 5,00 zł za godzinę;
  3) motocykle, motorowery - 2,00 zł za godzinę;
  4) autobusy - 12,00 zł za godzinę;
  5) na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej i przy ul. Nadwodniej wprowadza się również miesięczne abonamenty w wysokości do 20 zł za miesiąc;
  6) umowa lub porozumienie na korzystanie z parkingu dla jednego samochodu - 100 zł netto na miesiąc.

§ 2.

Opłaty za korzystanie z parkingów pobierane będą przez najemców, przez osoby upoważnione bądź parkomaty.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do ustalania zasad funkcjonowania, korzystania oraz ustalenia opłat na parkingach miejskich.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXII/187/2016 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie: ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2019_079.pdf (95) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2019-05-23
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 271
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE