RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 19 sierpnia 2019 roku

231 dzień roku, 34 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:36
Zachód słońca: 19:51

Imieniny obchodzą: Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Piotr, Sebald

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz. 5475 z dnia 11 września 2013 r.), zmienionego Uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 5382 z dnia 15 września 2015 r.) oraz zmienionego Uchwałą Nr XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 296 z dnia 10 stycznia 2017 r.).

§ 2

Granica terenu objętego zmianą planu określona jest w załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie ustalenie zmiany przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także - w zależności od potrzeb - w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2019_061.pdf (137) KB
urm_2019_061_z01.pdf (1 805) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2019-04-15
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 149
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE