RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 20 marca 2019 roku

79 dzień roku, 12 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:44
Zachód słońca: 17:51

Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, Cyriaka, Eufemia, Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 46

UCHWAŁA NR L/477/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza, Rada Miasta Nowy Targ postanawia:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), uchwalonego uchwałą nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017. poz. 2402 z dnia 4 kwietnia 2017 r.).

§ 2

Granica terenu objętego zmianą planu jest określona w załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie ustalenie zmiany przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także – w zależności od potrzeb - w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

§ 4

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

urm_2018_477.pdf (59) KB
urm_2018_477_z01.pdf (13 677) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-07-02
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 256
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE