RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 46

UCHWAŁA NR XLVI/435/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875, z poźn. zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 1 894 229 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 894 229 zł - jak w załączniku nr 1.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 4 104 229 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 924 229 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 180 000 - jak w załączniku nr 2.
  3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 210 000 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 18 740 714 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 364 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 7 376 714 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 1 "DOCHODY" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku nr 2 "WYDATKI" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku nr 3 "Szczegółowy plan inwestycyjny na 2018 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. W załączniku nr 4 "Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2018 rok" zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2018_435.pdf (131) KB
urm_2018_435_z01.pdf (23) KB
urm_2018_435_z02.pdf (26) KB
urm_2018_435_z03.pdf (25) KB
urm_2018_435_z04.pdf (30) KB
urm_2018_435_z05.pdf (41) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-03-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 321
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE