RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 23 czerwca 2018 roku

174 dzień roku, 25 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:34
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr, Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Dzień Ojca
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

UCHWAŁA NR XLV/426/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza, Rada Miasta Nowy Targ postanawia:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), uchwalonego uchwałą nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017. poz. 2402 z dnia 4 kwietnia 2017 r.).

§ 2

Granica terenu objętego zmianą planu jest określona w załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie ustalenie zmiany przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także – w zależności od potrzeb - w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

§ 4

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

urm_2018_426.pdf (67) KB
urm_2018_426_z01.pdf (2 361) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-02-02
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 337
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE