RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 12 grudnia 2019 roku

346 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:25
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z poźn. zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poźn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 100 000 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 71 000 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 171 000 zł - jak w załączniku nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 5 113 000 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 350 000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 763 000 zł - jak w załączniku nr 2.
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 5 213 000 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 10 163 714 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 060 0 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 9 103 714 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 1 "DOCHODY" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku nr 2 "WYDATKI" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku nr 3 "Szczegółowy plan inwestycyjny na 2018 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. W załączniku nr 4 "Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2018 rok" zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  6. Załącznik nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2018 roku" zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2018_027.pdf (130) KB
urm_2018_027_z01.pdf (43) KB
urm_2018_027_z02.pdf (36) KB
urm_2018_027_z03.pdf (45) KB
urm_2018_027_z04.pdf (33) KB
urm_2018_027_z05.pdf (42) KB
urm_2018_027_z06.pdf (54) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2019-01-10
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 197
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE