RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 7 grudnia 2019 roku

341 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:20
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 260

UCHWAŁA NR XLIV/416/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024

______________

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

 1.  Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały, obejmującą:
  1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024,
  2) prognozę kwoty długu Miasta Nowy Targ.
 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Nowy Targ, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć z ust. 1 na rzecz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 3

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 20 000 000 zł.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXI/290/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2017-2024.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

Pliki do pobrania

urm_2017_416.pdf (25) KB
urm_2017_416_z01.pdf (103) KB
urm_2017_416_z02.pdf (53) KB
urm_2017_416_z03.pdf (47) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-01-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 789
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE