RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 18 sierpnia 2019 roku

230 dzień roku, 33 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:34
Zachód słońca: 19:53

Imieniny obchodzą: Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz, Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59

UCHWAŁA NR XLIV/411/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2018.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2017 r., poz. 783 z poźn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) Rada Miasta w Nowym Targu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się na rok 2018 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu w brzmieniu jak Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Targu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania

urm_2017_411.pdf (54) KB
urm_2017_411_z01.pdf (646) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-01-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 214
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE