RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 7 grudnia 2019 roku

341 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:20
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 251

UCHWAŁA NR XLIII/406/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875, z poźn. zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 173 761 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 173 761 zł - jak w załączniku nr 1.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 126 239 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 664 761 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 791 000 zł - jak w załączniku nr 2.
  3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 300 000 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 2 481 052 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1 481 052 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 1 "DOCHODY" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku nr 2 "WYDATKI" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku nr 3 "Szczegółowy plan inwestycyjny na 2017 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. W załączniku nr 4 "Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2017 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2017 roku" zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  6. Tabelę nr 1 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii" zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_406.pdf (126) KB
urm_2017_406_z01.pdf (32) KB
urm_2017_406_z02.pdf (38) KB
urm_2017_406_z03.pdf (30) KB
urm_2017_406_z04.pdf (33) KB
urm_2017_406_z05.pdf (38) KB
urm_2017_406_z06.pdf (34) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-12-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 289
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE