RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74

UCHWAŁA NR XLII/396/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIX /267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 9 lit. h w związku z art 10a i art 10b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2077) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX /267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. ust. 2. Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek:
1) Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu;
2) Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu;
3) Szkoły Podstawowej Nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu;
4) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu;
5) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu;
6) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu;
7) Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu;
8) Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu;
9) Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu;
10) Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targ."
2. Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Centrum w ramach obsługi, o której mowa w § 2 ust.2 zapewnia jednostkom obsługiwanym :
1) obsługę administracyjną,
2) obsługę finansowo- księgową i prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości na zasadach określonych w przepisach prawa,
3) obsługę płacową,
4) obsługę organizacyjną,
5) obsługę w zakresie bhp i p.poż."

§ 2.

Dotychczasowy Statut Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX /267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018r.

Pliki do pobrania

urm_2017_396.pdf (127) KB
urm_2017_396_z01.pdf (147) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-11-23
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 314
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE