RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 15 grudnia 2019 roku

349 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:28
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Celina, Fortunata, Iga, Ignacja, Ignacy, Krystiana, Nina, Walerian, Waleriana, Wolimir, Żegota

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

UCHWAŁA NR XLII/395/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie:
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Miasta Nowy Targ

Na podstawie art.10 a i art.10b ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2017 poz.1875) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Z dniem 1 stycznia 2018r., wprowadza się wspólną obsługę prawną, informatyczną oraz z zakresu bhp i p.poż. dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ zaliczanych do sektora finansów publicznych:
  1) Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu,
  2) Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,
  3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu,
  4) Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu,
  5) Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu,
  6) Urząd Miasta Nowy Targ,
  7) Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu,
  8) Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu,
  9) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu,
  10) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu,
  11) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  12) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu,
  13) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskie w Nowym Targu,
  14) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu,
  15) Szkoła Podstawowa Nr 11 im.Zołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu ,
  16) Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu.
 2. Gminne Instytucje Kultury mogą przystąpić do obsługi na podstawie porozumień zawartych w oparciu o art. 10 b ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

§ 2.

1. Wspólną obsługę, prowadzić będzie Urząd Miasta Nowy Targ jako jednostka obsługująca, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą jednostki organizacyjne Miasta Nowy Targ wymienione w § 1 pkt 1 - 16.

§ 3.

 1. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewnia prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych wskazanych w § 1 ust.1 pkt 1 - 16 uchwały w zakresie :
  1) obsługi prawnej polegającej na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności jednostek obsługiwanych ( bez zastępstw procesowych),
  2) zapewnienie obsługi informatycznej.
 2. W ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewnia prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych wskazanych w § 1 ust.1 pkt 2 - 6 uchwały w zakresie: zapewnienia realizacji zadań z zakresu służb bezpieczeństwa higieny pracy oraz p. poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz jednostki obsługiwanej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r.

Pliki do pobrania

urm_2017_395.pdf (98) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-11-23
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 122
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE