RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

UCHWAŁA NR XLII/393/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1785), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017 poz. 1892), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu dokonuje się następujących zmian

1) w § 1 pkt. 1 i 4
       a) załącznik nr 1 - wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
       b) załącznik nr 4 - wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - (ZN-1/B), zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2) w § 2 pkt. 4: załącznik nr 8 - wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym -(ZR-1/B), zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
3) w § 3 pkt 4: załącznik nr 12 - wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym- ( ZL-1/B), zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Pliki do pobrania

urm_2017_393.pdf (125) KB
urm_2017_393_z01.pdf (121) KB
urm_2017_393_z02.pdf (88) KB
urm_2017_393_z03.pdf (61) KB
urm_2017_393_z04.pdf (51) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-11-23
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2475
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE