RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 24 stycznia 2020 roku

24 dzień roku, 4 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:22
Zachód słońca: 16:21

Imieniny obchodzą: Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafaela, Rafał, Tymoteusz

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57

UCHWAŁA NR XLI/383/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 23 października 2017 r. w sprawie:
zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/74/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu" z późniejszymi zmianami

§ 3, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) administrowanie miejskimi parkingami, miejscami postojowymi oraz strefą płatnego parkowania"

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_383.pdf (109) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-10-30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 346
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE