RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 12 grudnia 2019 roku

346 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:25
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57

Uchwała Nr XL/379/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana z dotacji budżetu państwa w ramach PRGiPID”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Targu uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Nowotarskiemu do kwoty 1 250 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta w roku 2018.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Gminą Miasto Nowy Targ.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowego Targu do zawarcia stosownej umowy oraz do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wynikającego z § 1.

§ 5

Zobowiązanie wymienione w § 1 zostanie pokryte z dochodów gminy.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

urm_2017_379.pdf (42) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-11-15
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 58
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE