RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 7 grudnia 2019 roku

341 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:20
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 239

Uchwała Nr XL/375/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie:
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu"

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu” (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 525), zmienionej Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz.5894), Uchwałą Nr XX/184/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku z sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 2108) oraz Uchwałą Nr XXXII/294/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 roku z sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 1000).

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Nr 4/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ, o której mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2017_375.pdf (108) KB
urm_2017_375_z01.pdf (316) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-11-15
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 262
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE