RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U z 2016r. poz. 296 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ płatna jest w terminach:

  1. do dnia 10 marca za styczeń i luty;

  2. do dnia 10 maja za marzec i kwiecień;

  3. do dnia 10 lipca za maj i czerwiec;

  4. do dnia 10 września za lipiec i sierpień;

  5. do dnia 10 listopada za wrzesień i październik;

  6. do dnia 10 stycznia roku następnego za listopad i grudzień.

§ 2. 

Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały określa odrębna uchwała.

§ 3. 

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy Targ lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5. 

Z chwilą wejścia w życie traci moc Uchwała Nr XL/342/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_372.pdf (94) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-07-28
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 388
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE