RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74

Uchwała Nr XXXIX/370/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), na wniosek Burmistrza, Rada Miasta Nowy Targ postanawia:

§ 1.

Przystąpić do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) uchwalonego uchwałą nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 269 z dnia 23 stycznia 2012 r.), zmienionego uchwałą nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3315 z dnia 9 maja 2017 r.).

§ 2.

Granice terenów objętych zmianą planu są określone w załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie w szczególności:

  • wprowadzenie zmiany planu miejscowego, przyjętej uchwałą nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3315 z dnia 9 maja 2017 r.) na załączniku nr 2 – Rysunek Planu nr 2 w skali 1:5000 – Infrastruktura techniczna;

  • ustalenie zmiany dotyczącej opisania w uchwale ustalonej, nieprzekraczalnej linii zabudowy w zakresie załącznika nr 1 – Rysunek Planu nr 1 w skali 1:2000 – Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu oraz załącznika nr 2 – Rysunek Planu nr 2 w skali 1:5000 – Infrastruktura techniczna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2017_370.pdf (31) KB
urm_2017_370_z01.pdf (725) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-07-28
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1390
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE