RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 21 sierpnia 2019 roku

233 dzień roku, 34 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:39
Zachód słońca: 19:47

Imieniny obchodzą: Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Bernard, Emilian, Filipina, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Męcimir

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81

Uchwała Nr XXXIX/354/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3. 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Miasta Nowy Targ:

  1. Nr XXV/209/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 6 lipca 2016 r. poz. 4021).
  2.  Nr XXVII/234/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 16 września 2016 r. poz. 5235).

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Pliki do pobrania

urm_2017_354.pdf (32) KB
urm_2017_354_z01.pdf (66) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-07-28
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 826
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE