RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59

Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ

______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się "zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego uchwałą nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ” zmienionego Uchwałą nr XVI/137/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku i Uchwałą nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku, zwaną dalej zmianą studium.

§ 2.

 1. Zmiana Studium obejmuje teren oznaczony na załącznikach nr 4 i nr 5;
 2. Obszar objęty zmianą studium, został oznaczony na załączniku graficznym Nr 4 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ – synteza oraz załączniku graficznym Nr 5 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium miasta Nowy Targ;
 3. Zakres ustaleń „Zmiany studium...” jest zgodny z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
  1. Załącznik nr 1 – jednolity tekst zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ załącznik tekstowy;
  2. Załącznik nr 2 obiekty wpisane do ewidencji zabytków WKZ załącznik tekstowy;
  3. Załącznik nr 3 rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ;
  4. Załącznik nr 4 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ – synteza – załącznik graficzny w skali 1:10 000;
  5. Załącznik nr 5 Kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek zmiany studium miasta Nowy Targ – załącznik graficzny w skali 1:10 000.
 2. Pozostałe części zmiany studium, nie będące załącznikami do niniejszej uchwały stanowią:
  1. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań,
  2. Synteza ustaleń projektu zmiany studium.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku, Uchwała Nr XVI/137/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku oraz Uchwała Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ” w części objętej niniejszą uchwałą.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§7.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.

 

Pliki do pobrania

urm_2017_341.pdf (35) KB
urm_2017_341_z01.pdf (369) KB
urm_2017_341_z02.pdf (53) KB
urm_2017_341_z03.pdf (39) KB
urm_2017_341_z04.pdf (6 912) KB
urm_2017_341_z05.pdf (7 241) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-06-06
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3022
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE