RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 5 grudnia 2019 roku

339 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:42

Imieniny obchodzą: Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58

Uchwała Nr XXXVI/338/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446, z późn. zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 762 000 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 752 000 zł - jak w załączniku nr 1.
  2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 762 000 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 2 627 052 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 627 052 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2017 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2017 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2017 rok" zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_338.pdf (126) KB
urm_2017_338_z01.pdf (29) KB
urm_2017_338_z02.pdf (30) KB
urm_2017_338_z03.pdf (32) KB
urm_2017_338_z04.pdf (34) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-05-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 563
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE