RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 12 grudnia 2019 roku

346 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:25
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61

Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie:
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

______________

Uchwała utraciła moc na podstawie UCHWAŁY NR LII/497/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 10 września 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 14/XV/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Targ.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Pliki do pobrania

urm_2017_322.pdf (116) KB
urm_2017_322_z01.pdf (217) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-04-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 303
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE