RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91

Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie:
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz 446 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 40 zł brutto za każdorazowy odbiór i transport 1m3 nieczystości ciekłych, o jakości odpowiadającej jakości ścieków bytowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVII/524/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_321.pdf (93) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-04-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 335
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE