RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69

Uchwała Nr XXXV/318/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie:
ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)

______________

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się tekst jednolity i rysunek jednolity uchwały Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 656, poz. 5444), zmienionej uchwałą Nr XLI/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 1600), zmienionej uchwałą Nr XVI/138/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) oraz zmienionej uchwałą Nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).

§ 2.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały Nr L/550/2010, o której mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr L/550/2010, o której mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

urm_2017_318.pdf (65) KB
urm_2017_318_z01.pdf (57 842) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-04-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 874
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE