RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

Uchwała Nr XXXV/316/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie:
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) Rada Miasta Nowy Targ, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się:

 1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., jak załącznik Nr 1 do uchwały;
 2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

 1. Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu, Pl. Juliusza Słowackiego 14, przekształca się w ośmioklasową szkołę podstawową:
  1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu;
  2. siedziba: Nowy Targ, Pl. Juliusza Słowackiego 14;
  3. data rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.;
  4. rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018, z możliwością utworzenia klas: IV i VII.

§ 3.

 1. Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu, Pl. Evry 3 z dniem 1 września 2018r. włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.
 2. Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu, Pl. Evry 3, zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2018 r.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_316.pdf (143) KB
urm_2017_316_z01.pdf (101) KB
urm_2017_316_z02.pdf (107) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-03-30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1037
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE