RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 19 stycznia 2020 roku

19 dzień roku, 3 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:27
Zachód słońca: 16:13

Imieniny obchodzą: Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Mechtylda, Pia, Racimir, Sara

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 37
Uchwała Nr XXXIV/314/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie:
zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446, z późn. zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 103 200 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103 200 zł - jak w załączniku nr 1.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 103 200 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83 200 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2017 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2017 rok" zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik nr 6 w części dotyczącej planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2017 r. zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2017 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_314.pdf (126) KB
urm_2017_314_z01.pdf (34) KB
urm_2017_314_z02.pdf (30) KB
urm_2017_314_z03.pdf (22) KB
urm_2017_314_z04.pdf (30) KB
urm_2017_314_z05.pdf (20) KB
urm_2017_314_z06.pdf (35) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 3017-03-07
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 507
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE