RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 12 grudnia 2019 roku

346 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:25
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55
Uchwała Nr XXXIV/312/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki)

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się tekst jednolity i rysunek jednolity uchwały Nr XLIX/437/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki) (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 6814), zmienionej uchwałą Nr XXX/274/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki) (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2016 r., poz. 7531);

§ 2.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały Nr XLIX/437/2014, o której mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIX/437/2014, o której mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

urm_2017_312.pdf (55) KB
urm_2017_312_z01.pdf (9 756) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 3017-03-07
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 364
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE