RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77
Uchwała Nr XXXIV/307/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5b i art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz § 32 ust.1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta przyjętego Uchwałą Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 12.01.2016 r. poz. 381) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r:

  1. W § 9 ust. 1: skreśla się pkt 3
  2. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „§ 8. 2. Członkiem Młodzieżowej Rady może być uczeń gimnazjum lub szkoły ponad gimnazjalnej będący mieszkańcem Miasta Nowy Targ z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.”
  3. W § 8 dopisuje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
    „§ 8. 4. W przypadku ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej członek Młodzieżowej Rady Miasta pełni mandat do końca kadencji Rady.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_307.pdf (94) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 3017-03-07
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 354
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE