RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 12 grudnia 2019 roku

346 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:25
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 114
Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie:
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 – 4 i art. 207 w związku z art. 205 ust. 1 ustawy z  dnia 14  grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.  60) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

  1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., jak załącznik Nr 1 do uchwały;
  2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., jak załącznik Nr 2 do uchwały;
  3. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz granice obwodów szkolnych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, od dnia 1 września 2019r., jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Nowym Targu Pl. J. Słowackiego 14 przekształca się w ośmioklasową szkołę podstawową:

  1. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu,
  2. siedziba: Nowy Targ Pl. Juliusza Słowackiego 14,
  3. data rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.
  4. rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018, z możliwością utworzenia klas: IV i VII.

§ 3

Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Nowym Targu, Pl. Evry 3 włącza się do się do Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3 na następujących warunkach:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu rozpocznie działalność z dniem 1  września 2018r.
  2. Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej rozpocznie się w roku szkolnym 2018/2019.
  3. Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2018r.

§ 4

Niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2017_305.pdf (28) KB
urm_2017_305_z01.pdf (44) KB
urm_2017_305_z02.pdf (38) KB
urm_2017_305_z03.pdf (34) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-02-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 883
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE