RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49
Uchwała Nr XXXII/304/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie:
udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.446, z późn. zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami .). Rada Miasta uchwala co następuje:

§1

Udziela się Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w roku 2017 przez Galerię Sztuki „Jatki” BWA w Nowym Targu Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

§2

  1. Podstawą przekazania dotacji celowej na realizację pomocy, o której mowa w § 1 będzie umowa, w której zostanie określony sposób przekazania środków finansowych, zasady rozliczenia oraz kontroli ich wydatkowania.
  2. W umowie tej zostaną określone szczegółowo dofinansowane zadania.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2017_304.pdf (58) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-02-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 119
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE