RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90
Uchwała Nr XXXII/302/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie:
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), art. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ:
  1. dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych (dziennych) – liczba punktów – 10;
  2. rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w przedszkolu – liczba punktów – 6;
  3. dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego – liczba punktów – 4;
  4. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki (od wyjścia z miejsca zamieszkania drogami publicznymi lub ścieżkami ogólnodostępnymi do wejścia do przedszkola) – liczba punktów – 2.
 2. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ:
  1. dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych (dziennych) – liczba punktów – 10;
  2. dziecko zamieszkuje w obwodzie szkolnym szkoły, w której jest dany oddział przedszkolny – liczba punktów – 8;
  3. rodzeństwo kontynuuje edukację w danej szkole podstawowej – liczba punktów – 6;
  4. dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego – liczba punktów – 4.

§ 2.

 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §1 ust. 1 pkt 1 - 4 są odpowiednio:
  1. wniosek o przyjęcie do przedszkola i zaświadczenie (alternatywnie) o kontynuowaniu studiów stacjonarnych przez rodziców lub o stałym zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej albo inny dokument wskazujący, iż rodzice są czynni zawodowo;
  2. wniosek o przyjęcie do przedszkola i deklaracja o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka;
  3. wniosek o przyjęcie do przedszkola i oświadczenie o dochodach na jednego członka rodzinnie przekraczających kryterium dochodowego;
  4. wniosek o przyjęcie do przedszkola i oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w odległości do 3 km od placówki (od wyjścia z miejsca zamieszkania drogami publicznymi lub ścieżkami ogólnodostępnymi do wejścia do przedszkola).
 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §1 ust. 2 pkt 1 - 4 są odpowiednio:
  1. wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole i zaświadczenie (alternatywnie) o kontynuowaniu studiów stacjonarnych przez rodziców lub o stałym zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej albo inny dokument wskazujący, iż rodzice są czynni zawodowo;
  2. wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole;
  3. wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole i oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w danej szkole przez rodzeństwo dziecka;
  4. wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole i oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających kryterium dochodowego.
 3. Spełnienie kryterium dochodowego w ramach kwalifikacji punktowej rekrutacji do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej następuje jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola stanowi nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

§ 3.

 1. Wzór oświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających kryterium dochodowego oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w odległości do 3 km od placówki (od wyjścia z miejsca zamieszkania drogami publicznymi lub ścieżkami ogólnodostępnymi do wejścia do przedszkola) określa Załącznik Nr 1 do uchwały.
 2. Wzór deklaracji/oświadczenia o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu/szkole przez rodzeństwo dziecka określa Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_302.pdf (134) KB
urm_2017_302_z01.pdf (55) KB
urm_2017_302_z02.pdf (57) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-02-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 777
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE