RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 25 stycznia 2020 roku

25 dzień roku, 4 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 16:22

Imieniny obchodzą: Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł, Tacjanna, Tatiana

Dzień Sekretarki i Asystentki
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56
Uchwała Nr XXXII/301/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie:
kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 133 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), art. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ:
  1. dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole - 12 pkt;
  2. rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 8 pkt;
  3. droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły właściwym dla jego miejsca zamieszkania - 2 pkt;
  4. miejsce pracy rodzica (opiekuna prawnego), samotnie wychowującego dziecko znajduje w obwodzie szkolnym danej szkoły - 4 pkt;
  5. dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego - 6 pkt.
 2. Spełnienie kryterium dochodowego w ramach kwalifikacji punktowej rekrutacji do klas pierwszych w publicznej szkole podstawowej następuje jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola stanowi nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).
 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w ust. 1 jest oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), wzór jak Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_301.pdf (126) KB
urm_2017_301_z01.pdf (52) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-02-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 639
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE