RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 7 grudnia 2019 roku

341 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:20
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50
Uchwała Nr XXXII/300/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5a, ust. 5b oraz ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 4313 z pózn. zm.) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:
„3. 1. Za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w § 2 uchwały, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uiszczają opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Pliki do pobrania

urm_2017_300.pdf (93) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-02-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 460
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE