RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52
Uchwała Nr XXXII/294/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie:
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu” (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 525), zmienionym Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 5894) oraz Uchwałą Nr XX/184/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku z sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 2108) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale 1 w § 2 pkt. 18 otrzymuje brzmienie:
    „18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),”
  2. W rozdziale 1 w § 2 dodaje się pkt. 19 w brzmieniu:
    „19) niniejszego Statutu.”
  3. W rozdziale 2 dodaje się § 8b w brzmieniu:
    „§ 8b. Do zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, realizowanych przez Ośrodek, należy przyznawanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażajacą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Pliki do pobrania

urm_2017_294.pdf (96) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-02-03
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 333
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE