RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109

Uchwała Nr XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ<

______________

Uchwała zmieniona UCHWAŁĄ NR II/15/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 10 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 716, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Podatek od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ wynosi rocznie:

 1. dla niżej wymienionej kategorii pojazdów, jak w załączniku nr 1:
  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
  3. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  4. od autobusów,
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania

urm_2016_277.pdf (152) KB
urm_2016_277_z01.pdf (32) KB
urm_2016_277_z02.pdf (30) KB
urm_2016_277_z03.pdf (30) KB
urm_2016_277_z04.pdf (29) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2016-12-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2356
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE