RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 20 maja 2018 roku

140 dzień roku, 20 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:50
Zachód słońca: 20:22

Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid, Bazylis, Bernardyn, Bernardyna, Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80

Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie:
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ


______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Rada Miasta Nowy Targuchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Nowy Targ, w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Obszary, o których mowa w § 1, stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, przestępczości, niskiego udziału w życiu publicznym, a także występowania negatywnych zjawisk o charakterze technicznym.
  2. Diagnoza potwierdzająca spełnienie przez obszary, o których mowa w § 1 przesłanek ich wyznaczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Obszar rewitalizacji stanowi 2,09 % powierzchni miasta i na dzień przyjęcia uchwały jest zamieszkały przez 29,3 % mieszkańców miasta Nowy Targ.

§ 4.

Ustanawia się na rzecz miasta Nowy Targ prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2016_213.pdf (448) KB
urm_2016_213_z01.pdf (51 426) KB
urm_2016_213_z02.pdf (62 130) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-07-12
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1364
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE