RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 23 czerwca 2018 roku

174 dzień roku, 25 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:34
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr, Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Dzień Ojca
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie:
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

  1. rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Nowego Targu;
  2. wysokość cen za świadczenie poszczególnych usług, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za ich świadczenie określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

  1. Zapotrzebowanie na usługi, o których mowa w § 2, należy zgłosić w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały „Wniosek na wykonanie dodatkowych usług”.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2016_207.pdf (485) KB
urm_2016_207_z01.pdf (82) KB
urm_2016_207_z02.pdf (127) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-07-12
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 878
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE