RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie:
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

  1. rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Nowego Targu;
  2. wysokość cen za świadczenie poszczególnych usług, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości oraz wysokość cen za ich świadczenie określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

  1. Zapotrzebowanie na usługi, o których mowa w § 2, należy zgłosić w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały „Wniosek na wykonanie dodatkowych usług”.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2016_207.pdf (485) KB
urm_2016_207_z01.pdf (82) KB
urm_2016_207_z02.pdf (127) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-07-12
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1894
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE