RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 85
Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie:
zwolnień z podatku od nieruchomości
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014r., poz. 849 z poźn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
    1. grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź prowadzeniu działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem tych części nieruchomości, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
    2. grunty, budynki oraz budowle lub ich części przeznaczone na wykonywanie zadań gminy w zakresie różnych form działalności kulturalnej oraz usług biblioteki miejskiej i powiatowej za wyjątkiem tych części nieruchomości, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
    3. grunty, budynki oraz budowle lub ich części przeznaczone na wykonywanie zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem tych części nieruchomości, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości części budynków szkół publicznych i niepublicznych zajętych na działalność gospodarczą w zakresie żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 2. 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 102/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania

urm_2016_203.pdf (546) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-06-06
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 724
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE