RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 233

Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie:
zmiany uchwały nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ” § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.
  2. W uchwale nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015 roku załącznik zastępuje się nowym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2016_181.pdf (66) KB
urm_2016_181_z01.pdf (10 359) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-03-30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 767
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE