RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60
Uchwała Nr XVI/145/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz.U. poz. 849, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Pliki do pobrania

urm_2015_145.pdf (185) KB
urm_2015_145_z01.pdf (28) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2015-12-16
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1742
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE