RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71

Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015 roku w sprawie:
powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

______________

Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności powołuje się Nowotarską Radę Seniorów zwaną dalej Radą.

§ 2.

Nowotarskiej Radzie Seniorów nadaje się statut określający tryb wyboru członków Rady i zasady jej działania. Statut stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2015_119.pdf (167) KB
urm_2015_119_z01.pdf (1 532) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2015-10-23
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1784
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE