RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie:
ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ.

________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 45 poz. 236 z późn. zmianami) Rada Miasta w Nowym Targu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się górną granicę opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie Miasta Nowy Targ:
  1. samochody osobowe - 3,00 zł za pierwszą godzinę, 4,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
  2. samochody ciężarowe - 5,00 zł za godzinę
  3. motocykle, motorowery - 2,00 zł za godzinę
  4. autobusy - 12,00 zł za godzinę
  5. na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej wprowadza się również miesięczne abonamenty w wysokości do 20 zł.
 2. Ustala się górną granicę opłat za korzystanie z miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu przy MHL oraz miejsc postojowych przy Placu Słowackiego od ul. Sokoła do ul. Parkowej i na odcinku ulicy Krzywej na wysokości budynku Urzędu Miasta w następującej wysokości:
  1. postój do ½ godziny - 0,50 zł
  2. postój do 1 godziny - 1,00 zł
  3. każda następna godzina - 4,00 zł

§ 2.

Opłaty za korzystanie z parkingów i miejsc postojowych pobierane będą przez najemców lub przez osoby upoważnione.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do ustalania zasad funkcjonowania parkingów i miejsc postojowych oraz zasad korzystania z abonamentów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 20/XXVII/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta Nowego Targu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2015_029.pdf (123) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2015-03-02
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 827
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE