RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Uchwała Nr XXXVIII/318/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 01.12.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594, z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 2013, poz. 465) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dokonuje się następujących zmian:

  1. Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Załącznik nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek rolny- DR -1, zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. Załącznik nr 9 - Deklaracja na podatek leśny – DL-1, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2013_318.pdf (454) KB
urm_2013_318_z01.pdf (69) KB
urm_2013_318_z02.pdf (49) KB
urm_2013_318_z03.pdf (87) KB
urm_2013_318_z04.pdf (56) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2013-12-11
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1695
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE