RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Miasta Nowego Targu, w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

§ 2.

Tracą moc:

  1. Uchwała Nr 27/VI/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miasta Nowego Targu;
  2. Uchwała Nr 79/XXI/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta;
  3. Uchwała Nr 4/II/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta;
  4. Uchwała Nr II/4/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2013_261.pdf (142) KB
urm_2013_261_z01.pdf (133) KB
urm_2013_261_z01_z01.pdf (861) KB
urm_2013_261_z01_z02.pdf (435) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2013-05-06
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1729
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE